BETÓN-SPIŠ 
 
Vitajte na stránke našej spoločnosti
Dnes je 18.02.2018.

 

BETÓN - SPIŠ, s.r.o.

Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
tel.č.:  053 446 5123
IČO :31688233      IČ DPH : SK2020503771

 
 
 

 

 cenová ponuka 

 na vybrané druhy betónov a stavebného materiálu od 1.1.2016 

Vitajte na stránke spoločnosti  BETÓN-SPIŠ , s. r. o. Spišská Nová Ves, ktorej ťažiskovým predmetom činnosti je výroba  betónu vrátane komplexných dopravných služieb a poradenstva.

Spoločnosť sa zaoberá činnosťou aj v týchto oblastiach :
  •          Nákladná autodoprava
  •          Predaj stavebnín, štrkov a pieskov
  •          Predaj a výroba betonárskej výstuže

Ak máte záujem o produkty našej spoločnosti, či využitie našich služieb, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám pomôžeme a odpovieme na Vaše otázky.
Profil a základné informácie o našej spoločnosti
    Spoločnosť Betón Spiš s.r.o. bola založená v roku 1994. Záujmovým územím firmy je región Spiš a blízke okolie. Výrobňu betónu máme umiestnenú v areáli bývalej panelárne Pozemných stavieb.
Kapacita nášho výrobného zariadenia i dopravných prostriedkov nám umožňuje v prípade potreby vyrábať vyše 50 m3 betónu za 12 hod.
Okrem výroby základného sortimentu čerstvého betónu tried C8/10 až C35/45 (podľa STN EN 206-1), vodotesného betónu (podľa STN EN 12390-8), vyrábame i betóny prevzdušnené XF2 až XF4, betóny s drôtikmi, resp. vláknami, KSC1 (stabilizácia), CB3 a CB4-cestny betón a betóny s vlastnosťami, ktoré si stanoví zákazník.
Firma aplikuje systém kvality podľa STN EN ISO 9001:2001.
Spoločnosť dlhodobo a stabilne udržuje na Spiši popredné postavenie v objeme a kvalite vyrobeného betónu. Toto postavenie si chceme udržať i v budúcnosti, preto i naďalej investujeme značné finančné prostriedky do kvality produkcie, obnovy výrobného zariadenia i strojného a automobilového parku a zvyšovania kvalifikácie našich zamestnancov. Sme si vedomí, že len tak môžeme úspešne súťažiť so zahraničnými spoločnosťami a uchádzať sa o dôveru štátnych i súkromných investorov.
Za dôležitý aspekt považujeme sociálnu politiku, a odbornú vyspelosť naších pracovníkov.

 

Oznámenie

        Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1.4.2015 v súlade s rámcovou zlmuvou predaj transportbetónu, ktorý vyrába Betón Spiš s.r.o, bude realizovať obchodná spoločnosť: 

  FEST BETON s.r.o  

 Radlinského 20,    052 01 Spišská Nová Ves 

 IČO: 46211861   DIČ: 2023277399 

 

 
© BETÓN - SPIŠ s.r.o., Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves,
Tel., Fax: 053/44 65 123 | Dispečing: 0918 483 444 | Mobil: 0911 483 444 | E-mail: dispecing@betonspis.sk

Powered by K_CORP s.r.o. | 477172