• Dodávka betónových zmesí na výstavbu mostných konštrukcií z vysokopevnostných betónov na diaľnici D1, úsek Spišský Štvrtok - Jablonov, v rokoch 2012 - 2015, odberateľ HOLCIM a.s. Slovensko.  Betonárka Beton-Spiš je zároveň zmluvnou záložnou betonárkou pre túto stavbu.
 • Spolupráca pri realizacií liniových stavieb s firmou Eurovia CS, firmou Strabag a.s.
 • Výroba prefa dielcov "New Yersey" firmou Eurovia CS závod Ostrava.
 • Vyhradný dodávateľ betónu pre ARPROG a.s. Poprad - stredisko zimných športov Levočská Dolina.
 • Dodávka betonových zmesí na výstavbu mostných konštrukcií z vysokopevnostných betónov na diaľnici D1 Mengusovce - Jánovce  2. a 3. úsek pre odberateľa STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. Banská Bystrica.
 • Betón na hladené podlahy pre priemyselné haly.
 • Cestné betóny odolné voči pôsobeniu soli.
 • Betón na vodohospodárske stavby, vodné čističky - Odorín, Poráč, Spišský Štvrtok.
 • Dodávka špeciálnych betónov na renováciu podlahových vrstiev zimného štadióna Spišská Nová Ves.
 • Vodná elektráreň Prakovce.
 • Dodávka betónov pre Hypermarkety Lidl, Hypernova, Kaufland, Tesco.
 • Cestná stabilizácia CS I na výstavbu D1 úsek Studenec – Beharovce.
 • Dodávka betónových zmesí na IBV - Smižany 2014.

BETÓN-SPIŠ, s.r.o.

Radlinského 20

052 01 Spišská Nová Ves