Sortiment betónu:

 

 • Čerstvý betón tried C8/10 až C35/45

(podľa STN EN 206-1)

 

 • Vodotesný betón

(podľa STN EN 12390-8)

 

 • Prevzdušnený betón XF2 až XF4

 

 • Betóny s drôtikmi, resp. vláknami

 

 • Cestné betóny CB3 a CB4

 

 • Cementové stabilizácie CBGM C5/6 a CBGM C8/10

 

 • Betóny s vlastnosťami stanovenými zákazníkom

 

Firma aplikuje systém kvality podľa

STN EN 206:2015.

Výroba čerstvého betónu

 

Svojim súčasným i potenciálnym zákazníkom ponúkame v základnom sortimente čerstvý betón vyrábaný podľa STN EN 206-1 a STN EN 12390-8.

Vyrábame čerstvý betón tried C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45 a C25/30 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 v konzistencii S3 s použitím cementov CEM IIB/S 32,5R a CEM I 42,5R.

 

Okrem základného sortimentu vyrábame i čerstvý betón s rôznymi špeciálnymi vlastnosťami, ktoré si zadefinuje zákazník. Sú to napr. betóny prevzdušnené, betóny s tvrdnutie urýchľujúcimi, resp. spomaľujúcimi prísadami, stabilizácie a pod. V spolupráci s naším dodávateľom stavebnej chémie sme schopní úspešne reagovať na Vaše požiadavky dodať betón s osobitnými vlastnosťami.

 

 

Doprava betónu

 

Naša firma prevádzkuje šesť vlastných autodomiešavačov s objemom nádrží na betón od 7 do 9 m3. V prípade potreby doplňujeme vlastný vozidlový park najímanými dopravnými prostriedkami.

 

Špecifikácia autodomiešavačov:

 • 2 špeciálne nákladné automobily na podvozku TATRA T815 s nadstavbou AM369 - 7 m3
 • 2 špeciálne nákladné automobily na podvozku MAN FE 410 s nadstavbou Liebherr - 8,0 m3
 • ASTRA - 9 m3
 • Pre potrebu vertikálnej prepravy čerstvého betónu zabezpečíme tri mobilné čerpadlá s dosahom 32 m.

BETÓN-SPIŠ, s.r.o.

Radlinského 20

052 01 Spišská Nová Ves